09/11/2021

EXPO konferencija donosi 5 tematskih oblasti, 18 predavanja i 20 renomiranih predavača


U okviru konferencijskog dela EXPO događaja, 17.11.2021. godine u periodu od 10:00-12:00h, održaće se pet paralelnih sesija u oblasti primene inforaciono komunikacionih tehnologija u voćarstvu, vinogradarstvu i vinarstvu, preradi hrane, agrotehnici, zaštiti biljaka i stočarstvu. Izaberite svoju oblast i uzmite aktivno učešće.