31/05/2021

GreenIT, InfiniteLoop, Bambus, Infogrom i LM pomažu poljoprivredi


GreenIT, InfiniteLoop, Bambus, Infogrom i LM timovi su čiji su članovi tijekom 48 sati na hakatonu u Mostaru spojili svoja znanja i vještine sa savjetima iskusnih mentora iz svijeta programiranja, dizajna, poljoprivrede, marketinga i drugih područja stvarajući inovativna i obećavajuća rješenja za lokalna poduzeća. Opširnije u VIRAL hackathon – INTERA.