10/06/2022

Hakaton 2022. pobjednici


Na hakatonu održanom u prostorijama Razvojne agencije PREDA u Prijedoru u periodu 12-14.05.2022. predstavljena su kreativna i praktična idejna rješenja na zadati problem u poljoprivrednoj proizvodnji.

U periodu od 48 sati timovi su uložili mnogo truda kako bi izradili i žiriju predstavili najbolja softversko-hardverska dostignuća.

Kako je tekla izrada aplikacija i hardvera od ideje do realizaciji predstavili su nam timovi koji su imali najviše uspjeha, i to:

  1. SaltCity (prezentacija i video)
  2. AgriTech  (prezentacija i video)
  3. AgroFit (rezentacija i video)