04/10/2021

Iskustva u realizaciji projekta VIRAL jedna od tema okruglog stola


Rektorska konferencija Republike Srpske, organizuje tematski ogrugli sto, namenjen unapređenju visokog obrazovanja. Među većim brojem tema biće predstavljeni i rezultati rada na Erasmus+ projektu VIRAL. Tema “Potreba, izazovi i poteškoće učešća u međunarodnim obrazovnim projektima Evropske unije – Erasmus+ VIRAL” će prikazati dosadašnje iskustvo ne samo iz projekta VIRAL, već i drugih projekata iz ove kategorije. Program rada konferencije možete naći na Rektorska konferencija_Republike Srpske Agenda.