26/05/2021

Istraživanja u okviru WP1 biće predstavljena na skupu Agrores 2021


U sklopu X Međunarodnog naučnog simpozijuma i XXVI savetovanja inženjera poljoprivrede Republike Srpske AGRORES 2021, rezultati istraživanja u okviru Erasmus+ VIRAL projekta biće prezentovani u formi rada pod nazivom “Comparative analysis of University-business cooperation in agriculture in the Western Balkans and EU”. Istraživanja su deo aktivnosti u okviru radnog paketa WP1. Autori rada su Miljan Cvetković, Alisa Hadžiabulić, Silva Grobelnik Mlakar. Više na linku.