03/03/2021

Izazovi poljoprivredne proizvodnje u 2021. godini


Poljoprivredni fakultet Univerziteta Bjeljina u saradnji sa projektom VIRAL, 10.03.2021. godine organizuje seminar za poljoprivrednike pod nazivom „Izazovi poljoprivredne proizvodnje u 2021. godini“. Jedna od tema je i upotreba dronova u poljoprvrednoj proizvodnji. U okviru seminara je predviđena i praktična demonstracija njihove upotrebe. Koorganizatori seminara su i Grad Bijeljina, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH – Uprava za zaštitu biljaka, Komora inženjera poljoprivrede Republike Srpske i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske. Dnevni red možete pronaći na Bijeljina 2021_UB_VIRAL_IKT seminar za proizvođače – Obaveštenje