10/02/2022

Izazovi poljoprivredne proizvodnje u 2022. godini


Univerzitet u Bijeljini u saradnji sa projektom VIRAL i uz podršku većeg broja resornih institucija, organizuje stručni seminar i radionicu na temu „Izazovi poljoprivrede u 2022. godini“. Ove godine ispred projekta VIRAL predavači su prof.dr Miljan Cvetković, sa Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i doc.dr Alma Šećerbegović,sa Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Seminar je jedna u nizu obuka u okviru radnog paketa 5 (WP 5). Više informacija u programu Bijeljina 2022_Program seminara.