19/11/2021

Kurs namenjen studentima kreiran u okviru projekta VIRAL biće predstavljen na konferenciji INTSIKT 2021


U organizaciji Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Tuzli u period 22-23.11.2021. održava se online konferencija INTSIKT 2021. Ove godine u okviru programskog dela planirana je posebna sekcija posvećena upotrebi IKT u poljoprivredi. U okviru ove sesije biće predstavljen kurs namenjen studentima poljoprivrede razvijen u okviru projekta VIRAL, kao glavna tema predavanja pod nazivom “Information and communication technologies in agriculture – challenges in education”. Više informacija možete pronaći na linku http://intsikt.ba/wp/en/program/