28/06/2021

Master plan EXPO događaja


U sklopu WP4 započete su aktivnosti na organizaciji EXPO događaja, koji bi u formatu virtuelnog događaja trebalo da se organizuje kraj oktobra – početak novembra. Definisan je master plan samog događaja. Na sastanku u Podgorici određeni su članovi tri dobora koji će raditi na organizaciji događaja: upravljački odbor, organizacioni odbor i diseminacioni odbor. Šematski prikaz master plan EXPO događaja možete pogledati ovde.