07/04/2023

Monitorig poseta predstavika EACEA Univerzitetu u Banjoj Luci i projektu VIRAL


U sklopu terenske posete projekata EACEA (program E+CBHE), Simona Nanescu ekspert za monitoring posete je posetila Univerzitet u Banjoj Luci i projekat VIRAL. Poseti je prisustvovao i Suad Muhibić, direktor Nacionalne Erasmus+ kancelarije u Bosni i Hercegovini. U prvom delu posete Simona Nanescu je imala razgovor sa predstavnicima univerziteta. Drugi deo posete je bio rezervisan za posetu Poljoprivrednom fakultetu i razgovoru sa predstavnicima drugih institucija uključenih u realizaciju projekta. Simona Nanescu je imala prilike da se upozna sa ostvarenim rezultatima na projektu VIRAL, izazovima u njegovoj implementaciji, kao i pozitivnim iskustvom u radu konzorcijuma. Poseban pažnja je posvećena značaju nabavljene opreme kao i planovima za održivost projektnih aktivnosti u narednom periodu.