18/07/2022

Na upravnom odboru razgovor o održivosti projekta


U okviru sastanka u Bukureštu, 2 juna održan je i upravni odbor projekta. Najveći broj učesnika je bio fizički prisutan, dok je manji broj česnika na sastanku uzeo učešće online. Na sastanku je diskutovano stanje u realizaciji projektnih aktivnosti, izazovi u narednom periodu kao i modaliteti održivosti projekta u narednom periodu. Više informacija VIRAL_Sastanak_Upravni_Odbor_Izveštaj