08/12/2021

Najava Dana nauke APTF i UNMO


Dana 10.12.2021. godine u periodu 11.00 – 14.00 sati održat će se Dan nauke/znanosti iz oblasti ekologije, biotehnologije, zoologije i prehrambene tehnologije. Organizatori događaja su Agromediteranski fakultet Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru i Agronomsko-prehrambeno tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru, zajedno sa partnerom Fakultetom za tropske studije Univerziteta iz Češke RepublikeCULS. Dan nauke će se istovremeno održati na oba Fakulteta Svrha ovakve manifestacije koja se organizuje na Dan nauke u Federaciji BiH, je da se popularizira nauka kroz neprofitne događaje i programe koji promovišu nauku, naučno istraživački rad i/ili naučne metode istraživanja među djecom, učenicima, mladima i široj društvenoj zajednici. Događaj će biti interaktivnog karaktera, tako da će učenici škola, imati priliku da učestvuju uz mentorstvo nastavnika pomenutih Fakulteta, u zanimljivim naučnim i stručnim sadržajima za osnovnoškolce, srednjoškolce i studente. Na ovaj događaj bit će upriličena prezentacija projektnih aktivnosti Erasmus + projekta Vitalising ICT relevance in Agricultural learning (VIRAL), sa naglaskom na prezentaciju kupljene opreme, te iskustvo učesnika Hakatona koji je uspješno okončan u maju mjesecu 2021.