19/05/2021

Održan treći Upravni Odbor VIRAL projekta


Treći u nizu Upravni Odbor Viral projekta organizaovan je 18.05.2021. godine. Sastanak je organizovan online. Sastanku su prisustvovali predstavnici svih institucija. Na sastanku je usvojen srednjeročni narativni izveštaj projekta. Predstavljeno je trenutno stanje na projektu, kako u pogledu realizovanih aktivnosti tako i u pogledu izveštavanja. U okviru sastanka je razgovarano i o dinamici finansijskog izveštavanja i aktivnosti u narednom period. Zapisnik sa sastanka možete naći na linku