07/05/2021

Održana informativna radionica o hakatonima za studente Univerziteta u Banjoj Luci


Dana 28.04.2021. godine u prostorijama Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci održana je promocija hakatona studentima Poljoprivrednog i Prirodno-matematičkog fakulteta. Više informacija u zapisniku sa radionice Informativna radionica za VIRAL hakaton_Banja Luka_28.04.2021_Zapisnik