07/05/2021

Održana informativna radionica o hakatonima za studente Univerziteta u Bijeljini


Dana 26.04.2021. godine u prostorijama Univerziteta u Bijeljini održana je promocija hakatona studentima Poljoprivrednog fakulteta, Univerziteta u Bijeljini. Više informacija u zapisniku sa radionice Informativna radionica za VIRAL hakaton_Bijeljina_26.04.2021_Zapisnik