07/05/2021

Održana informativna radionica o hakatonima za studente Univerziteta u Tuzli


Dana 26.04.2021. godine u prostorijama Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Tuzli održana je promocija hakatona koji se realizuje u okviru projekta VIRAL. Više informacija u zapisniku sa radionice Informativna radionica za VIRAL hakaton_Tuzla_26.04.2021_Zapisnik