19/04/2023

Održana radionica o odživosti u Beogradu


Zapadnobalkanski institut sa Poljoprivrednim fakultetom Univerziteta u Beogradu ugostio je partnere sa projekta VIRAL na radionici o održivosti i mogućnostima za nastavak saradnje između poljoprivrednog i biznis sektora tokom 3. i 4. aprila u Beogradu.

Radionica je okupila preko 30 predstavnika projektnih institucija. Između ostalih aktivnosti posebno je značajna poseta ICT Hub-u tokom koje su se partneri upoznali sa AgTech superklasterom.

Pored predstavljanja projekta VIRAL i AgTech superklastera učesnici su imali priliku i da prošire mrežu svojih kontakata koja bi u budućnosti mogla da doprinese novim saradnjama između visokoškolskih ustanova i tehnoloških kompanija iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore sa kompanijama u Srbiji.

Više o događaju možete pročitati na Izveštaj- radionica o održivosti Beograd