08/05/2023

Održano predavanje “IKT u poljoprivredi – praktični primjeri u okruženju”


Dana 25.4.2023. godine na Agromediteranskom fakultetu održano je interesantno predavanje na temu “IKT u poljoprivredi – praktični primjeri u okruženju”, a predavač je bila prof. Alma Šećerbegović sa Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Digitalizacija i primjena IT-a je zahvatila sve sfere društva, pa tako i poljoprivredu. Smatra se da primjena ovih tehnologija čini poljoprivredu budućnosti. To je jedan od glavnih razloga što je Agromediteranski fakultet spoznavši tu činjenicu, a zahvaljujući i ideji VIRAL projekta, napravio novi studijski program sa uključenim modulom IT u poljoprivredi. Na ovakvim predavanjima studenti Agromediteranskog fakulteta imaju mogućnost da prošire svoje znanje pored već spomenutih predmeta koji se tiču upotrebe IT-a u poljoprivredi, i da se pribliče kompetencijama koje će ih pripremiti za tržište rada. Ovakva predavanja su neophodna nadogradnja tih silabusa, i pružaju im mogućnost da na praktičnim primjerima vide primjenu ovih tehnologija.

Predavanju su prisustvovali studenti Agromediteranskog fakulteta, i osim teorijskog dijela predavanja imali su priliku naučiti i praktično vidjeti primjenu IKT tehnologija u poljoprivrednoj proizvodnji. Profesorica Šećerbegović je demonstrirala primjenu raznih senzora, a studenti su iskazali interes da se ovakva vrsta predavanja organizuje i u budućnosti.