02/12/2020

Odžan skup StES 2020


U periodu od 26. do 28. novembra 2020. godine na Univerzitetu u Banjoj Luci održan je 13. multidisciplinarni naučno-stručni skup “Studenti u susret nauci – StES 2020” sa međunarodnim učešćem. Ove godine sekcija za poljoprivredne nauke je održana u prostorijama Poljoprivrednog fakulteta. U cilju najave aktivnosti u okviru radnog paketa 3 (WP3) VIRAL projekta, predstavljene su aktivnosti na organizaciji hakatona namenjenih studentima poljoprivrede i elektrotehnike. Ispred grupe autora saopštenje pod nazivom: “NOVI OBLICI EDUKACIJE I RAZVOJA PREDUZETNIČKIH SPOSOBNOSTI STUDENATA” predstavila je student III ciklusa studija, mr Jelisaveta Seka-Cvijanović. U prilogu prezentacija saopštenja i fotografije sa skupa.

Prezentaciju dostupa na STES_2020_Djekic et al. Viral Erasmus+