13/12/2022

Online kurs ”IKT u poljoprivredi” dostupan na web platformi Moodle


U okviru projekta ”Vitalising ICT Relevance in Agricultural Learning – VIRAL” dizajniran je kurs pod nazivom ”IKT u poljoprivredi”. Kurs je namjenjen studentima poljoprivrednih fakulteta, a sastoji se od pet modula:

  1. IoT
  2. GIS
  3. Mobilne aplikacije
  4. Dronovi u poljoprivredi
  5. Robotika

Moduli su kreirani od strane profesora i saradnika sa Univerziteta u Banja Luci, Univerziteta u Mariboru, Univerziteta Donja Gorica i Univerziteta u Tuzli. Na platformi se nalaze predavanja iz pomenutih modula, video prezentacije i prezentacije u PDF formatu. Nakon prolaska kroz gradivo student pristupa polaganju testa. Test se sastoji od 20 pitanja, a položen završni test vodi automatskom generisanju sertifikata o položenom kursu koji se boduje sa 5 ECTS bodova. Link za pristup Moodle platformi je https://viralerasmus.unibl.org/moodle/