15/05/2021

Oprema na vidiku


U petak 14.05.2021. u prostorijama Univerziteta u Banjoj Luci, otvorene su ponude za opremu koja se nabavlja u sklopu projekta VIRAL. Oprema se najvećim delom nabavlja kroz zajedničku nabavku. U prisustvu predstavnika svih institucija kao i određenog broja ponuđača, konstatovano je da su od ukupno deset raspisanih lotova (laboratojeska oprema, računarska oprema, solarni paneli) pristigle ponude za osam, što se može smatrati odličnim uspehom. Očekuje se da će se nakon izbora najpovoljnijeg dobaljača preći u operativnu fazu dopremanja opreme na visokoškolske institucije.