20/07/2021

Pametna poljoprivreda u Crnoj Gori


Aktivnosti projekta VIRAL prezentovane su u okviru događaja koji se implementiraju u domenu pametne poljoprivrede u Crnoj Gori. Osim učesnika na projektu na sajtu http://hightech-hub.me/literatura/pametna-poljoprivreda/ je moguće pronaći i aktivnosti koje su realizovane u predhodnom periodu. Sajt pruža obilje savremenih informacija o naučno-istraživačkim institucijama, projektima i radovima u domenu pametne poljoprivrede u Crnoj Gori.