29/03/2021

Potpisan ugovor o saradnji u oblasti primene IKT u poljoprivredi


Dana 26.03.2021. godine u prostorijama Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci potpisan  je ugovor o poslovno tehničkoj saradnji u oblasti primene IKT u poljoprivredi. Ugovor su potpisali dekan Poljoprivrednog fakulteta prof.dr Zlatan Kovačević i predsednik Asocijacije za bespilotne sisteme u privredi (konzorcijum Agrodron) Momir Alvirović. Ugovor je inciran aktivnostima u okviru projekta Viral. Ugovorne strane su se saglasile da međusobno razvijaju poslovno-tehničku saradnju u svim poslovima iz onih oblasti za koje su obe ugovorne strane registrovane kod nadležnog suda, sa posebnim akcentom na primenu informaciono-komunikacionih tehnologija i sistema sa daljinskim upravljanjem (tzv. dronova) u poljoprivredi.