29/03/2021

Praktična demonstracija upotrebe dronova u zaštiti ratarskih kultura – “SNOP”, RTRS


U okviru emisije “SNOP” – televijzije RTRS od 21.03.2021. godine, prikazan je i autorski prilog o upotrebi dronova u poljoprivredi. Prilog je snimljen u okviru seminara za poljoprivrednike koju je realizovao Univerzitet u Bijeljini u okviru implementacije projekta “VIRAL” uz suorganizaciju većeg broja resornih institucija na republičkom, opštinskom i državnom nivou. U emisiji je akceanta stavljen na daljinsku detekciju i upotrebi dronova u ratarskoj proizvodnji.

Prilog možete pogledati na sledećem linku u trajanju 25.04-29.46 priloga