20/07/2021

Precizna poljoprivreda na MECO konferenciji 2021


Ove godine je na MECO konferenciji Katarina Pavićević, ispred grupe autora predstavila rad pod nazivom “A Feasible IoT-Based System for Precision Agriculture”. Rad predstavlja razvoj primjene digitalnih tehnologija u oblasti poljoprivrede, sa novim aplikacijama i dizajnerskim rješenjima, koji doprinosi primjeni tehnologija koje podržavaju pametne računare. Autori rada su Radovan Stojanović, Vesna Maraš, Sanja Radonjić, Anita Martić, Jovan Đurković, Katarina Pavićević, Vasilije Mirović i Miljan Cvetković. Rad je realizovan uz podršku projekta VIRAL. Video možete pogledati na linku, a prezentaciju preuzeti ovde.