20/10/2020

Predstavljamo novog partnera projekta VIRAL – “Plant” d.o.o


Preduzeće “Plant” d.o.o. Tuzla nastalo je transformacijom Luteranskog Svjetskog Saveza ured Tuzla u Udruženje “BosPer”. Kao integralna jedinica ovog udruženja počeo je sa radom od 01.01.2006. godine. Proizvodnja je zasnovana na vlastitim iskustvima u proteklom desetogodišnjem radu. Bavi se mehanizovanom proizvodnjom rasada uz korištenje savremene, najmodernije tehnologije uz pridržavanje osnovnih ekoloških principa proizvodnje. Preduzeće “Plant” ima karakter proaktivnog i spremno je da investira u novine u tehnološkom postupku, koji bi doprineo unapređenju proizvodnje. Drago nam je da su prihvatili saradnju sa projektom VIRAL i nadamo se da ćemo u narednom periodu tu nameru i formalizovati. Očekujemo veliku podršku i pomoć u osmišljavanju, organizaciji i realizaciji Expo događaja planiranog u okviru projekta. Dobrodošli. Kako ova kompanija vidi svoj dalji prosperitet, kao i saradnju sa projektom VIRAL pogledajte u prilogu na linku.