07/03/2021

Predstavljanje projekata o preciznom vinogradarstvu i digitalnoj poljoprivredi


Kompanija 13. jula Plantaže bila je domaćin sastanka za njihovo rukovodstvo i zaposlene na kojem su predstavljeni projekti o preciznom vinogradarstvu i digitalna rešenja za primenu u vinskoj industriji. Nekoliko prezentacija održali su predstavnici sektora za razvoj u Plantažama, Univerzitetu Donja Gorica i DunavNET. Najistaknutije su bile prezentacije projektnih aktivnosti pod H2020 DEMETER, DIPOL (Ministarstvo nauke Crne Gore), Erasmus + VIRAL i H2020 TagItVine. Izlagači su dali hronologiju razvoja partnerstva i razgovarali o rezultatima postignutim kroz ove projekte. Posebna pažnja posvećena je predstojećim aktivnostima u okviru projekta H2020 DEMETER i mogućnosti organizovanja edukativnih događaja i radionica za zaposlene u kompaniji za upotrebu instalirane precizne opreme za vinogradarstvo i digitalnog sistema upravljanja farmama.