09/12/2021

Predstavljanje projekta VIRAL na Znanstvenom danu Sveučilišta u Mostaru na Agronomskom i prehrambeno – tehnološkom fakultetu


Projekt VIRAL predstavit će se na Agronomskom i prehrambeno – tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Mostaru u sklopu Znanstvenog dana u petak 10.2.2021. Fokus prezentacije će biti na opremi nabavljenoj u okviru projekta te njenoj primjenu u obrazovanju studenata. Testna komora, skener lista, uređaj za kontrolu zraka čemu služe i kako se koriste u istraživanjima i nastavi prezentirat će članovi VIRAL tima u suradnji sa studentima. Svrha Znanstvenog dana ovog događaja je popularizacija znanosti kroz neprofitne događaje i programe koji promoviraju znanost, znanstvena istraživanja i / ili metode znanstvenog istraživanja među djecom, studentima, mladima i širom zajednicom. Poziv je otvoren i svi su pozvani.