05/06/2023

Predstavljanje rezultata VIRAL projekat na međunarodnom naučnom simpozijumu “Agriculture for Life, Life for Agriculture”


U periodu 08-10.06.2023. godine u organizaciji Univerziteta za poljoprivredu i veterinu iz Bukurešta, po 12-ti put biće organizovan međunarodni simpozijum “Agriculture for life, Life for Agriculture”. Na simpozijumu se očekuje veliki broj istraživača iz Evrope i Azije. U okviru programa (link) u sekciji za hortikulturu kao uvodno predavanje (link) biće prezentovan rad pod nazivom “DIGITAL TECHNOLOGY INTEGRATION IN MODERN ORCHARDS – OPPORTUNITIES AND CHALLENGES” kao deo rezultata na projektu VIRAL sa posebnim osvrtom na mogućnost i značaj upotrebe savremene opreme u voćarskoj proizvodnji. Rad će u ime konzorcijuma predstaviti koordinator projekta Miljan Cvetković.