31/05/2021

Prezentacija rezultata rada Viral projekta na MECO konferenciji 2021


Ove godine će na MECO konferenciji biti predstavljen projekat VIRAL. Projektni partneri iz kompanije “13. jul Plantaže”, Crnogorske asocijacije za nove tehnologije (MANT), Univerziteta Donja Gorica i Univerziteta Banja Luka, predstaviti rad pod nazivom  “A Feasible IoT-Based System for Precision Agriculture”. Rad predstavlja razvoj primjene digitalnih tehnologija u oblasti poljoprivrede, sa novim aplikacijama i dizajnerskim rješenjima, koji doprinosi primjeni tehnologija koje podržavaju pametne računare. Autori rada su Radovan Stojanović, Vesna Maraš, Sanja Radonjić, Anita Martić, Jovan Đurković, Katarina Pavićević, Vasilije Mirović i Miljan Cvetković.

X Mediteranska konferencija o ugrađenim računarskim sistemima (MECO) održaće se u periodu od 7-10.6.2021. godine u Budvi. Na Konferenciji učestvuje preko 250 naučnika i istraživača iz preko 40 zemalja sa 5 kontinenata, iz oblasti računarskih i srodnih naučnih oblasti sa visokim renomeom u svijetu, na kojoj će predstaviti aktuelne rezultate u modeliranju, analizi, dizajnu, validaciji i primjeni integrisanih informatičkih sistema. Konferencijom tradicionalno predsjedavaju prof. dr Radovan Stojanović sa Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore i prof. dr Lech Jozwiak sa Eindhoven Technical Univerziteta. Meco konferencija posjeduje SJR impact factor od 2012 i H indeks = 7 prema američkom rangiranju konferencija, a radovi sa MECO konferencije su citirani preko 5000 puta u Google Scholaru, dok se odabrani prilozi štampaju u Elsevierovom časopisu sa SCI liste „Microprocessors and Microsystems – MIPRO”. Po prihvaćenoj metodologiji MECO se nalazi u 20 odsto prvih konferencija iz oblasti hardvera, robotike i elektronike (Hardware, Robotics & Electronics) i među prvih 20 odsto u oblasti softverskog inženjerstva i programiranja (Software Engineering & Programming). Za više informacija https://embeddedcomputing.meconet.me/meco2021/