21/12/2022

Prezentacija studentskih projekata “Digitalna transformacija u poljoprivredi” na UDG


Erasmus+ VIRAL – studenti Fakulteta za informacione sisteme i tehnologije na Univerzitetu Donja Gorica, u okviru predmeta Upravljanje informacionim tehnologijama, prezentovali su svoje završene projekte za Završni ispit na temu Digitalna transformacija u poljoprivredi. Ideja projekata je da studentu naprave istraživanje stanja u izabranoj oblasti te da identifikuju tehnologije IT megatrendove i naprave teorijsku i/ili praktičnu obadu na konkretnom primjeru. Studenti su aktivno koristili VIRAL obuku kao inspiraciju za svoj rad. Izdvajamo projekte koji su demonstrirali praktičnu implementaciju IoT sistema za kontrolu staklenika na bazi Arduino senzorskog čvora i Cloud IoT platforme koju su studenti sami isprogramirali, sistem za nadgledanje košnica sa fokusom na praćenje temperature i dohrane u svim košnicama na farmi pčela, sistem za nadgledanje zdravlja krava na bazi primjene AI tehnologije, praktična realizacija sistema za navodnjavanje primjenom Arduino senzorskih čvorova i IoT Cloud platforme, primjenu dronova za zaštitu i prskanje, i nekoliko e-commerce rješenja za farme. Preko 40 studenata je pratilo VIRAL kurseve i učestvovalo u izradi projekata.