11/07/2022

Prezentacija VIRAL projekta za delegaciju Univerziteta u Kadizu


U posjeti Univerzitetu u Banjoj Luci u sklopu ERASMUS+ programa razmjene boravila je delegacija sa Univerzieta u Kadizu (Španija) od 13. do 19. juna 2022. godine. Delgacija se brojala 25 članova nastavnog i tehničkog osoblja.

Prvog dana posjete gostima iz Kadiza predstavljeni su neki od ERASMUS+ i HORIZON projekata u kojima učestvuje Univerzitet iz Banja Luke. Tom prilikom predstavljen je i VIRAL (Vitalising Relevance in Agricultural Lerning) projekat, kao prvi ERASMUS+ projeka iz komponente KA2 u kojem UNIBL ima koordinatorsku ulogu, a koji implementira Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci.

VIRAL projekat je predstavio prof. dr Željko Vaško, član projektnog tima. Goste je prvo upoznao sa ciljevima i dinamiku realizacije projekta i sa prjektnim partnerima. U nastavku prezentacije akcenat je bio na do sada postignutim projektnim rezultatima, kao i na aktivnostima koje treba da se ralizuju do kraja projekta.

Gostima su u prezentaciji dati i linkovima koji vode do web stranice projekta i pojedinim dokumentima i alatima koji su nastali kao njegovi rezultati. Pomenuti su i neki izazovi sa kojima se koordinator susreće tokom upravljanja relizacijom projekta.

Gosti su pokazali zanimanje za projekat i njegove ciljeve su ocjenili da su u trendu sa transformacijom poljoprivredne proizvodnje u pravcu veće primjene ICT u poljoprivredi i načina prenosa znanja relevantnog za poljoprivredni sektor. Postavili su i nekoliko pitanja na koje su dobili odgovore od izlagača.

Prezentacije su nastavljene sa prezentovanjem drugih UNIBL projekta koji su odabrani za ovu priliku.

Ova prezentacija može se pridodati setu prezentacija kojima se vrši diseminacija VIRAL projekta i njegovih rezultata. Zahvaljujući gostima iz Kadiza, za VIRAL se posredno saznalo i u Španiji.