22/06/2020

Privreda u susret izazovima informativnih tehnologija: Partneri VIRAL projekta u novoj projektnoj aplikaciji


Kao rezultat realizacije VIRAL projekta i povezivanja partnerskih institucija, kompanija “Agrovoće” iz Banja Luke je zahvaljujući kolegama sa univerziteta u Mariboru, po prvi put postala član konzorcijuma sa novom projektnom aplikacijom na poziv u okviru evropskog projekta. Osnovna ideja projekta je razvoj novog, pametnog autonomnog robota koji bi zahvaljujući mnnogobrojnim senzorima, samostalno mogao da obavlja određene aktivnosti u voćnjacima i vinogradima. Obzirom da se kompanija “Agrovoće” bavi proizvodnjom voća, uloga u projektu je doprinos prilikom dizajniranja i testiranja platforme, prezentacije i diseminacije rezultata. Ukoliko projekat bude odobren, po prvi put u Bosni i Hercegovini, će jedna privredna kompanija biti partner u oblasti istraživanja mogućnosti primene informativno-komunikativnih tehnologija u poljoprivredi. Eventualna primena robota i demonstracija njegovih mogućnosti mogu biti od velikog značaja za ostale privredne kompanije da revidiraju svoje stavove o značaju informativno-komunikativnih tehnologija u poljoprivredi. Rezultati konkursa se očekuju do kraja novembra meseca. Puno sreće!