12/10/2022

Projekat VIRAL interesantan mikrokreditnom sektoru u Bosni i Hercegovini


Udruženje Mikrokreditnih organizacija u BiH – AMFI, je 06. – 07.10.2022. godine u Trebinje održalo seminar pod nazivom „Mikrokreditni sektor u funkciji održivog razvoja“. U jednom od panela pod nazivom “Upotreba novih tehnologija u jačanju poljoprivrednih kapaciteta” aktivnosti projekta VIRAL predstavio je koordinator projekta Miljan Cvetković. Pored njega na panelu su učestvovali i Nežla Adilagić, projektna menadžerica EU4AGRI, Boban Teinović, direktor TeleGroup i Vico Grujica, profesor na Poljoprivrednom fakultetu u Istočnom Sarajevu (AMFI_2022_Program rada). Aktivnosti na projektu VIRAL su izazvala interesovanje među prisutnima, tako da je u ostalom delu radionice razgovarano o umrežavanju i mogućim modalitetima saradnje.