22/09/2020

Projekat VIRAL u susret simpozijumu agronoma


Projekat VIRAL Erasmus+, biće predstavljen široj akademskoj javnosti tokom održavanja IX međunarodnog naučnog simpozijuma poljoprivrednih nauka i XXV savjetovanja inženjera poljoprivrede Republikse Srpske – AGRORES 2020, koji se ove godine organizuje online. Simpozijum se održava 24.09.2020. godine. Izlaganje pod nazivom “VITALISING ICT RELEVANCE IN AGRICULTURAL LEARNING” će biti prezentovano istog dana u okviru sekcije za hortikulturu u vremenu 14:45-15:00.

https://agrores.net/program/program-simpozijuma/

Osim osnovnih ciljeva projekta biće predstavljeni i prvi rezultati ostvareni tokom dosadašnje realizacije. Seminar se realizuje putem Google Meet.