01/06/2022

Radionica u okviru konferencije


U okviru međunarodne konferencije pod nazivom „Agriculture for life – Life for Agriculture“ koju organizuje Univerzitet za poljoprivredu i veterinarsku medicinu iz Bukurešta, projekat VIRAL realizuje radionicu pod nazivom „Agriculture for ICT – ICT for Agriculture“. Radionica je namenjena učesnicima konferencije i kroz veći broj saopštenja biće prikazni neki od rezultata na projektu, kao i druge teme od značaja za ovu oblst. Više informacija u VIRAL_Workshop ICT for Agriculture_Agriculture for ICT_Agenda