10/06/2022

Radionica u Žepču


Sveučilište u Mostaru, Agronomski i prehrambeno – tehnološki fakultet i projekt VIRAL organizira radionicu o IKT-u u poljoprivredi u Žepču u prostorijama Razvojne agencije Žepče.

Radionica je namijenjena proizvođačima, savjetodavcima i svima zainteresiranima da prošire svoja znanja u IKT u poljoprivredi.

Uža tema radionice je korištenje agrometeo stanica i meteoroloških podataka u planiranju zaštite bilja i pojavnosti bolesti. Korištenje agrometeo stanica uz mobilne aplikacije i pametni telefon olakšavaju zaštitu bilja te omogućuju pravovremenu zaštitu ekološki prihvatljiviju i ekonomski povoljniju.

Radionica će se održati 11. 6. 2022. godine.

Proširenje znanja u području ICT u poljoprivredi među cijelom zajednicom jedan je od ciljeva projekta.