02/08/2021

Regionalni partneri VIRAL projekta na dvodnevnom sastanku u Tehnopolisu


Dvodnevni radni sastanak i radionica u okviru projekta VIRAL danas su počeli u prostorijama IPC Tehnopolis.

Pored predstavnika Tehnopolisa,  prisutno je i osamnaest predstavnika projektnih partnera iz Crne Gore i regiona i to iz: INTERA Tehnološkog parka, Inovacionog centra Banja Luka, Univerziteta u Banjoj Luci, Univerziteta Bijeljina,  Univerziteta u Mostaru, Univerziteta Džemal Bijedić, Univerziteta u Tuzli, Univerziteta Donja Gorica, Plantaža 13. Jul; dok će dio partnera sa Univerziteta u Tuzli, Univerziteta u Mariboru i Western Balkans Institute online pratiti satanke.

Nakon što je izvršni direktor IPC Tehnopolis, Ratko Bataković, poželio dobrodošlicu svim učesnicima, prisutnima se obratio Aleksandar Janičić koordinator Centra za razvoj preduzetništva i upravljanje projektima. Aleksandar je prezentovao kako je Tehnopolis postao centar za razvoj preduzetništva u Crnoj Gori, te prepoznatljiv i pouzdan partner ne samo na naiconalnom nego i na regionalnom i međunarodnom nivou. Istakao je značaj ovakvih događaja, koji pored realizacije projektnih aktivnosti koje su u fokusu, imaju značnu vrijednost kada je u pitanju umrežavanje i generisanje ideja za neke nove projekte koji će doprinijeti razvoju preduzetničkog i inovativnog ekosistema u cijelom regionu.

Profesor Miljan Cvetković sa Univerziteta u Banjoj Luci prezentovao je trenutni status aktivnosti u okviru VIRAL projekta, pri čemu je fokus na radnim paketima WP2 i WP4, te posebno na redosledu koraka u realizaciji EXPO događaja.

Expo događaj će biti organizovan u novembru mjesecu i predstavljaće svojevrstan sajam zapošljavanja, koji će imati za cilj pospješivanje uvezivanja akademskog i poslovnog sektora. Poljoprivredna preduzeća će prezentovati svoje oblasti djelovanja, a biće uključeni i studenti kako bi kroz umrežavanje mogli da dođu do potencijalne saradnje.

Osim projektnog sastanka i učešća na radionici, projektni partneri su danas bili u prilici i da se upoznaju sa kadrovskim i infrastrukturnim kapacitetima IPC Tehnopolis.

Događaj je organizovan kroz projekat VIRAL koji je kofinansiran sredstvima Evropske unije kroz Erasmus + program. Cilj projekta je da uveže i poboljša saradnju između fakulteta, studenata i poslovnog sektora kroz upotrebu IKT rješenja u poljoprivrednom sektoru.

Na VIRAL_Nikšić_zapisnik možete pronaći zapisnik sa sastanka.