12/07/2022

Rezultati Erasmus+ VIRAL projekta predstavljeni na tradicionalnoj XII MECO 2022 konfereciji


Rezultati Erasmus+ VIRAL projekta predstavljeni na tradicionalnoj XII MECO 2022 Konferenciji održanoj od 7-11 Juna 2022 godine, u Budvi. Reč je o međunarodnom naučnom forumu koji ima za cilj da predstavi i diskutuje vodeća dostignuća u modeliranju, analizi, projektovanju, validaciji i primeni ugrađenih računarskih sistema, kao i u širem smislu, kompletnih računarskih sistema sa primenama i srodnim oblastima. MECO je jedna od najreferentnijih konferencija u oblasti ugrađenog računarstva, sajber-fizičkih sistema i Interneta stvari (Internet of Things IoT).

MECO pokriva i neke druge oblasti vezane za računarstvo i elektrotehniku uopšte.

MECO je konferencija najvišeg naučnog i stručnog priznanja, indeksirana u istaknutim bazama podataka ili digitalnim bibliotekama kao IEEE XPlore. SCOPUS, VoS, Microsoft Academic itd.

Na njoj je učestvovalo preko 300 naučnika iz više od 50 zemalja sa 6 kontineta, iz oblasti računarskih i srodnih naučnih oblasti sa visokim renomeom u svijetu, na kojoj su predstavili svoje radove iz sirokog sprektra oblasti.

Konferencijom tradicionalno predsjedavaju prof. dr Radovan Stojanović sa Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore i prof. dr Lech Jozwiak sa Eindhoven Technical Univerziteta.

Projektni partneri Crnogorske Asocijacije za Nove Tehnologije (MANT) I Univerziteta Donja Gorica (UDG) su u okviru radionice predstavili projekat VIRAL, njegova dostigunuća i rezultate do sada ,širokom auditorijumu medjunarodnih naučnika, kroz presentaciju projektnih ostvarenja kao I kroz predstavljanje Priručnika za edukatore o primjeni odabranih tehnoloških hardversko-softverskih rješenja u poljoprivredi: IoT ,GIS, robotika, upotreba dronova, mobilne aplikacije.

Prisutni učesnici su imali mogućnost da se bolje upoznaju sa priručnikom čiji je izdavač Western Balkans Institute, ko-izdavač MANT, dok su glavni urednici prof. dr Miljan Cvetković, (Univerzitet u Banja Luci) i prof. dr Radovan Stojanović (MANT).

Nakon predstavljanja rada koji je prethodio izdavanju ovog priručnika od strane prof.dr Radovana Stojanovića, zainteresovan edukatorima su isti priručnici bili podijeljeni.