21/12/2020

Saradnja na nivou projekta u cilju uspešnije realizacije


U cilju uspostvljanje projektne saradnje 17.12.2020. godine predstavnici VIRAL projekta (UNIBL i WEBIN) su imali konstruktivan razgovor sa predstavnicima Privredne komore Republike Srbije i učesnicima projekta “Scaleup4europe”.

Projekat se realizuje u okviru poziva H2020 i u prvi plan stavlja saradnju sa biznis sektorom u različitim oblastima primene inovativnih tehnologija. Jedna od oblasti je i poljoprivreda (Agtech) kojom rukovodi privredna komora iz Srbije.

Dogovorena je saradnja na nivou projekta koja će poseban značaj imati u kreiranju kurseva za biznis sektor (RP2) i njihovoj implementaciji (RP5), učešće na Expo događaju (RP4) i različitim oblicima diseminacionih aktivnosti (RP7).

Više o projektu možete pronaći na linku.