08/03/2021

Saradnja privrede i univerziteta u primeni IKT u poljoprivredi


U sklopu saradnje sa poslovnim sektorom u oblasti primene IKT u poljoprivredi (WP4), u subotu 20.02.2021. godine, započeta je saradnja Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci sa komapnijom „Agrodron“ iz Srbije. U saradnju je uključena i kompanija „Agrovoće“ iz Laktaša. Ideja saradnje je ispitivanje praktične upotrebe bespilotnih letelica u zaštiti šljive od bolesti i štetočina. Istraživanje će biti obavljeno na plantažama kompanije „Agrovoće“. Komapnija „Agrodron“ će izvršiti tretman dronovima, dok će predstavnici Poljoprivrednog fakulteta biti zaduženi za praćenje učinkovitosti primenjenog tretmana. U ovoj fazi je izvršeno mapiranje terena. Sam tretman je planiran za kraj marta ili početak aprila. Više na linku.