07/03/2021

Sastanak u Mostaru


Jedan od ciljeva projekta VIRAL (Erasmus +) u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, jeste implementacija studentskih takmičenja (hakatona) na univerzitetima koji učestvuju u ovom projektu. U cilju kvalitetnije pripreme serije studentskih takmičenja, održan je  projektni sastanak u Mostaru 25 i 26 februara 2021. godine. Domaćin sastanka je bio tehnološki park Intera. Na sastanku pod radnim nazivom “Improved teachers and students knowledge on student pitching competitions – hackathons” osim unapređenja znanja o ovoj vrsti takmičenja dogovorena je dinamika pripreme i organizacije hakatona u okviru VIRAL projekta. Izveštaj sa sastanka možete naći na VIRAL_WP3_meeting_Mostar_minutes.