24/11/2020

StES 2020


U novembru 2020. godine na Univerzitetu u Banjoj Luci održaće se 13. multidisciplinarni naučno-stručni skup Studenti u susret nauci – StES 2020 sa međunarodnim učešćem. StES skup predstavlja šansu za studente iz cijelog svijeta da predstave svoja naučna dostignuća i održaće se u Banjoj Luci od 26. do 28. novembra 2020. godine. Ove godine, na skupu će biti promovisane aktivnosti VIRAL projekta koje se realizuju u okviru radnog paketa 3 (WP3). Biće predstavljene aktivnosti na organizaciji hakatona namenjenih studentima poljoprivrede i elektrotehnike. Ove aktivnosti će biti predstavljene u okviru predavanja pod nazivom: “NOVI OBLICI EDUKACIJE I RAZVOJA PREDUZETNIČKIH SPOSOBNOSTI STUDENATA” autora Đekić N., Bogdanović A., Janičić A., Rosić M. i Stojanović R.

Agendu možete pronaći na STES 2020_Agenda_VIRAL