22/10/2022

Studenti UDG-a uključeni u obuke razvijene kroz VIRAL projekt


VIRAL Erasmus+, studenti Fakulteta za informacione sisteme i tehnologije Univerzitet Donja Gorica, u okviru predmeta Upravljanje informacionim tehnologijama, prijavili su se na VIRAL online kurseve za Digitalizaciju u poljoprivredi. Do sada se prijavilo preko 50 učenika, 27 je postiglo preko 75% na testovima i završnom kvizu, a oko 10 ih je osvojilo preko 50%. Tokom kursa predavači su koristili VIRAL opremu u učionici kako bi studentima pružili priliku da fizički vide i „osjete“ moderne senzorske čvorove i senzore Interneta stvari koji se koriste u najsavremenijim platformama za digitalnu poljoprivredu. Učenicima je prikazana savremena meteorološka stanica, senzorski čvor za optimizaciju navodnjavanja i Cloud platforma AgroNET koja se koristi u instalacijama na terenu. Studenti će raditi na seminarskim projektima fokusiranim na Digitalnu transformaciju u poljoprivredi. Očekuje se da će VIRAL kursevi pomoći studentima da bolje razumeju IKT megatrendove i tehnologiju koja podržava digitalizaciju u poljoprivredno-prehrambenom sektoru.