29/10/2022

Studentski projekti na UDGu, digitalna transformacija u poljoprivredi


Erasmus+ VIRAL – studenti Fakulteta za informacione tehnologije prezentovali su svoje ideje za projekte za Završni ispit na temu Digitalna transformacija u poljoprivredi. Ideja projekata je da studentu naprave istraživanje stanja u izabranoj oblasti te da identifikuju tehnologije IT megatrendove i naprave teorijsku i/ili praktičnu obadu na konkretnom primjeru. Studenti su aktivno koristili VIRAL obuku kao inspiraciju za svoj rad. Možda najzanimljiviji predlozi su bili primjena digitalnih tehnologija u pčelarstvu, praćenju štetočina i optimizaciji zaštite i navodnjavanja.