02/07/2021

The role and importance of ICT in Agriculture future development VIRAL radionica


Radionica o ulozi i značaju IKT u budućem razvoju poljoprivrede aktivnost je u okviru radnog paketa pet (WP5) koji koordinira Univerzitet iz Bukurešta zajedno sa Sveučilištem u Mostaru. Online radionica je realizovana 4. juna. Predavači su bili predstavnici univerziteta i privatnih kompanija koje djeluju u području IKT. Predavači su bili sa univerziteta u Banjoj Luci, Univerziteta Vageningen, Univerziteta u Mariboru i Bukureštu. Više informacija u zapisniku sa sastanka na linku.