11/10/2021

Učešće na rektorskoj konferenciji opravdalo očekivanja


U sklopu rektorske konferencije Republike Srpske, održane u periodu 08-10.10.2021. prof.dr Miljan Cvetković je učestvovao sa predavanjem na temu “Potreba, izazovi i poteškoće učešća u obrazovnim programima Evropske unije – Erasmus+ VIRAL”. U sklopu prezentacije predstavljeni su i drugi projekti Evropske unije u kojima je učestvovao Poljoprivredni fakultet Univerzitet u Banjoj Luci sa posebnim akcentom na projekat VIRAL. Na primeru ovog projekta diskutovano je stanje, potreba, izazovi i poteškoće učešća u obrazovnim projektima Evropske komsije. Prezentaciju sa skupa možete naći na linku.