25/05/2020

Upitnik za savetodavce o korišćenju IKT u poljoprivrednom sektoru


Savetodavni sektor predstavlja jedan od najboljih načina prenosa informacija poljoprivrednim proizvođačima i omogućava njihovo uspešno usvajanje. Savetodavci veoma uspešno realizuju i primenjena istraživanja koja daju uvid u nove tehnologije proizvodnje (sistem gajenja, sortiment, agro – i pomotehnika) i na taj način podižu nivo efikasnosti. Razvoj informacionih i komunikacionih tehnologija (IKT) kojemu smo svedočili posljednjih godina neupitno je prilika za transformaciju načina poljoprivredne proizvodnje. Svrha projekta Erasmus + VIRAL (Vitalizacija važnosti IKT-a u poljoprivrednom učenju) je istražiti stavove poljoprivrednika u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Rumuniji, Holandiji i Sloveniji o ulozi IKT-a u poljoprivredi. Koliko su IKT prisutne u radu savetodavaca, na koji način se koriste u radu sa poljoprivrednim proizvođačima, šta su realne potrebe za unapređenje rada u narednom periodu te na koji način je moguće podići nivo upotrebe, su samo neka od pitanja ovog upitnika. Odgovori treba da pruže osnov za definisanje preporuka za unapređenje upotrebe IKT u radu savetodavnog sektora i time doprinesu njihovoj većoj efikasnosti u narednom periodu.

Upitnik za savetodavce se nalazi na sledećem linku.