20/04/2021

Uskoro kreću prijave za VIRAL hakaton


IPC Tehnopolis te vodi u najbolju avanturu ovog proljeća – VIRAL hakaton, koji će ti pružiti priliku da testiraš svoje znanje i kreativnost i osvojiš vrijedne novčane nagrade!

Ukoliko si student, imaš znanja i iskustva iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) i poljoprivrede i tim za koji smatraš da može da odgovori izazovu, evo prilike za tebe!

VIRAL hakaton će biti fokusiran na primjenu informacionih tehnologija u poljoprivredi kroz razvoj softverskih/hardverskih rješenja za izazove sa kojima se suočavaju poljoprivredna preduzeća u svakodnevnom poslovanju. U Crnoj Gori poljoprivreda je još uvijek u velikoj mjeri oslonjena na manuelnu proizvodnju, dok se dostupna tehnička i tehnološka rješenja nedovoljno koriste. Rješenja koja budu kreirana na VIRAL hakatonu će značajno olakšati poslovanje poljoprivrednih preduzeća, ali i otvoriti nove mogućnosti za napredak.

Hakaton će se održati u periodu od 17. do 19. maja 2021. u prostorijama IPC Tehnopolis i trajaće neprekidno 48h, nakon čega će timovi svoja rješenja predstaviti pred stručnim žirijem na Demo danu 19. maja.

 

Koja su pravila hakatona?

 

Na početku VIRAL hakatona, svim učesnicima će biti predstavljeni problemi za koje je potrebno da kreiraju rješenje, a u fokusu su dvije teme:

  1. Optimizacija sistema navodnjavanja, uključujući specifičnosti pojedinih biljnih vrsta;
  2. Mjerenje učinkovitosti radne snage.

Rješenje može biti i hardversko i softversko, a timovima će podršku pružiti i TechLab Tehnopolis i omogućiti korišćenje 3D printera za izradu prototipa.

Sa timovima će raditi mentori iz različitih oblasti, koji će pružiti podršku u traženju najboljeg rješenja za definisane probleme.

Učesnicima će biti obezbijeđena hrana i osvježenje u toku trajanja VIRAL hakatona, a na raspolaganju će im biti i relax zona u okviru CODE Hub Nikšić prostora, kako bi pauze u radu proveli na zanimljiv način.

Detaljna pravila VIRAL hakatona će organizatori predstaviti na samom početku, vaše je samo da prihvatite izazov i donesete dobru energiju!

 

Kome je hakaton namijenjen?

 

VIRAL hakaton je namijenjen studentima koji će se prijavljivati u timu, a potrebno je da ispune definisane kriterijume:

  1. Svi članovi tima moraju biti studenti;
  2. Najmanje jedan član tima mora biti student poljoprivrednog fakulteta/prehrambene tehnologije;
  3. Najmanje jedan član tima mora biti student fakulteta za informacione tehnologije/elektrotehnike;
  4. Maksimalan broj članova po timu je 4.

 

Kako se možete prijaviti?

Link za prijave će biti dostupan 23. aprila i objavljen na svim kanalima komunikacije IPC Tehnopolis. Prvih 5 prijavljenih timova koji ispunjavaju gore navedene kriteriju​me, imaće priliku da učestvuju na VIRAL hakatonu!

Krajnji rok za prijavljivanje je 10. maj u 18h.

Komisija za evaluaciju pristiglih prijava će biti sačinjena od predstavnika četiri partnerske institucije iz Crne Gore – IPC Tehnopolis, Univerzitet Donja Gorica, Plantaže 13. jul, kao i Crnogorska Asocijacija za nove tehnologije – MANT.

Čekamo vas!

Hakaton organizujemo kroz projekat VIRAL koji je kofinansiran sredstvima Evropske unije kroz Erasmus + program. Cilj projekta je da uveže i poboljša saradnju između fakulteta, studenata i poslovnog sektora kroz upotrebu IKT rješenja u poljoprivrednom sektoru. Pored IPC Tehnopolis, projekat implementiraju Univezitet u Banjoj Luci, Univerzitet Donja Gorica, Univerzitet Džemal Bijedić Mostar, Sveučilište u Mostaru, Univerzitet u Tuzli/Elektrotehnički fakultet, Univerzitet Bijeljina, Univerzitet Waigeningen, Univerzitet Maribor, Univerzitet Bukurešt, Agro-voće, Jaffa-komerc, Plantaže 13. jul, Western Balkans Institute, Inovacioni centar Banja Luka, INTERA Tehnološki Park i Crnogorska Asocijacija za nove tehnologije MANT.