02/11/2021

Uspešnim sastankom nastavljene aktivnosti na VIRAL projektu


Na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci je u periodu 28-29.10.2021. godine održan projektni sastanak i radionica, posvećeni aktuelnim aktivnostima na projektu VIRAL. Sastanak je bio koncipiran sa ciljem da se pored analize trenutnog stanja na projektu analizira i stanje u pogledu izveštavanja i prikupljanja neophodne dokumentacije. U nastavku možete pronaći završene i tekuće aktivnosti projekta prezentacija , i zapisnik sa sastanka VIRAL_Workshop and Project meeting_Banja Luka